Oferta

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Pełnienie Obowiązków i zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

- jednoosobowo, poprzez swojego Przedstawiciela, posiadającego (wymagane prawem) uprawnienia w pełnym zakresie

- w przypadku bardziej złożonych inwestycji, jako grupa Inspektorów Nadzoru, posiadających uprawnienia w poszczególnych branżach,

Sprawowanie i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego :
  • w pełnym zakresie ogólnobudowlanym i konstrukcyjnym,
  • sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, mechanicznych,
  • instalacji elektrycznych
  • robót drogowych
a także, w pełnym zakresie:
  • projektowym
  • doradztwa inwestycyjnego
  • doradztwa prawnego
  • doradztwa finansowego
Osoby, reprezentujące MVT MULTIINVESTMENT S.A., posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, z tytułu sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru.

Spółka gwarantuje, że wszyscy jej Wspólnicy, Zarząd, Pracownicy oraz zatrudnieni Wykonawcy  i Partnerzy,
realizują Klauzule Postępowania Etycznego.

Są oni zawsze zobowiązani do zachowania  tajemnicy handlowej, w zakresie szeroko pojętych interesów Zamawiającego,
o których uzyskali wiedzę w czasie realizacji Kontraktu.

Etapu pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
  • sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
  • odbiory Inwestorskie Jesteśmy członkiem:

tel: 42 680 08 81 mail:
Wszystkie prawa zastrzeżone MVT MultiInvestment S.A.
93-480 Łódź, ul. Zenitowa 9
Agencja Interaktywna - DHT-IT