Oferta

Inżynier Kontraktu
Realizacji zadań Inżyniera Kontraktu

(zgodnie z Porozumieniem Kontraktowym, zawartym z Inwestorem), 

Zakres obowiązków:

- organizatora i koordynatora pozostałych uczestników budowy,

- z zakresu kompletacji dostaw,

- Inspektora / Inspektorów Nadzoru,

- Kierownika Kontraktu, w tym:
  •   Projektanta / Zespołu Projektantów
  •   Doradcy  Finansowego ,    
  •   Prawnej obsługi zadania inwestycyjnego - w całości
Osoby, reprezentujące MVT MULTIINVESTMENT S.A., posiadają obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 z tytułu sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru.

Spółka gwarantuje, że wszyscy jej Wspólnicy, Zarząd, Pracownicy oraz zatrudnieni Wykonawcy  i Partnerzy,
realizują Klauzule Postępowania Etycznego.

Są oni zawsze zobowiązani do zachowania  tajemnicy handlowej, w zakresie szeroko pojętych interesów Zamawiającego,
o których uzyskali wiedzę w czasie realizacji Kontraktu.

Jesteśmy członkiem:

tel: 42 680 08 81 mail:
Wszystkie prawa zastrzeżone MVT MultiInvestment S.A.
93-480 Łódź, ul. Zenitowa 9
Agencja Interaktywna - DHT-IT