Oferta

Rachunek ekonomicznej efektywności inwestycji
Przygotowanie i realizacja procesów inwestycyjnych od strony projektu i finansów ma na celu :

1. Wybór optymalnych finansowo wariantów i rozwiązań inwestycyjnych
2. Kalkulację finansowej efektywności inwestycji
3. Wybór rodzaju finansowania zewnętrznego
4. Obliczenie luki w finansowaniu
5. Wyszukanie dotacji pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej , bądź krajowych
6. Przygotowanie projektu na potrzeby procedury przetargowej , dla przedsiębiorstw inwestujących
    w Specjalnych Strefach Ekonomicznych


Sporządzamy kompletną dokumentację projektu inwestycyjnego , lub jej
części , przykładowo :


1. Projekty budowlane
2. Projekty finansowe
3. Biznes plany
4. Studium wykonalności
5. Ekonomiczne plany operacji
6. Projekty pod dotacje, zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE

Jesteśmy członkiem:

tel: 42 680 08 81 mail:
Wszystkie prawa zastrzeżone MVT MultiInvestment S.A.
93-480 Łódź, ul. Zenitowa 9
Agencja Interaktywna - DHT-IT