Firma

Strategia rozwoju

MVT MULTIINVESTMENT S.A.

będąca jedyną Firmą na rynku Łódzkim o tak wysokim statusie prawnym  narzuca na Spółkę konieczność ciągłego rozwoju oraz wprowadzania nowych usług wzbogacających ofertę Firmy. 

Niezwykle ważnym elementem który powoduje ciągły rozwój Firmy jest wprowadzanie nowych usług oraz ulepszanie istniejących już obowiązków i standardów należących do MVT MULTIINVESTMENT S.A.

Ulepszanie dotychczasowych usług ma na celu wprowadzanie innowacyjnych metod wykonywania konkretnych czynności.

Niezwykle skutecznym produktem Naszej Firmy są  przeglądy budowlane które opracowujemy w formie raportów zdjęciowych obiektów budowlanych , tworząc szczegółową ich analizę. 

Metoda ta pozwala w sposób jasny i widoczny odtworzyć szczegóły takiego przeglądu , nawet po wielu latach. Owocem Naszych starań są "Złote Medale" w dziedzinie usług pn. audyty budowlane, nadzory inwestorskie, które otrzymujemy od 2009 roku, przyznawane są przez Urząd  Komitetu  Integracji Europejskiej Business Centre Club.   

Kolejny etap który przyczynia się do rozwoju Firmy oraz rzuca nowy pogląd na Naszą działalność  jest zatrudnianie młodych, wykwalifikowanych ludzi których pasją  jest budownictwo - wszystko to ma znaczący wpływ na rzetelność i świeży pogląd wobec wykonywanych czynności.

Czynniki wpływające na rozwój Firmy :

1) Stałe wzbogacanie oferty produktowej

2) Wspieranie sportowych i kulturalnych inicjatyw  lokalnych

3) Konsekwentne budowanie wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej

4) Dbałość o jakość i innowacyjność produktów

5) Udział w licznych akcjach wsparcia potrzebujących

6) Dbałość o środowisko naturalne


Jesteśmy członkiem:

tel: 42 680 08 81 mail:
Wszystkie prawa zastrzeżone MVT MultiInvestment S.A.
93-480 Łódź, ul. Zenitowa 9
Agencja Interaktywna - DHT-IT