Polityka prywatności
W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników naszego serwisu oraz wypełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, publikujemy dokument, w którym wyjaśniamy i informujemy o sposobie w jaki dane przekazane przez Użytkowników serwisów są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza MVT MULTIINVESTMENT S.A z siedzibą w ul. Solec 81b lok. A-51 , 00-382 Warszawa, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający
  w domenie www.multiinvestment.pl.
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dane użytkowników MVT MULTIINVESTMENT S.A wykorzystywane są w następujących celach: pomiaru i ulepszenia usług
i treści na stronach, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia zgody przez użytkownika oraz wysyłanie darmowego newslettera z informacjami dotyczącymi oferty MVT MULTIINVESTMENT S.A, o ile użytkownik wyraził na niego zgodę. MVT MULTIINVESTMENT S.A nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w której działa za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych. MVT MULTIINVESTMENT S.A może ujawniać zestawienia zbiorcze ilości wejśc na stronę, jednak dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.

III. Dostęp do danych

MVT MULTIINVESTMENT S.A gwarantuje użytkownikom udostępniającym swoje dane możliwość wglądu do swoich danych, ich aktualizację oraz usunięcie. Zmiany te może wykonać sam użytkownik jeśli serwis na to pozawala, lub może wykonać to kontaktując się z Administratorem serwisu.

IV. Znaki towarowe i treści

Wszystkie nazwy, logo, i znaki towarowe są własnością MVT MULTIINVESTMENT S.A. Informacje zawarte na niniejszym serwisie (np. teksty, grafiki, logo, obrazki, itp.) należą do MVT MULTIINVESTMENT S.A i podlegają ochronie przepisów prawa autorskiego. Nieuprawnione wykorzystanie lub rozpowszechnianie treści serwisu może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaku towarowego i podlega sankcjom cywilnym i prawnym. Należące do MVT MULTIINVESTMENT S.A nazwy i znaki towarowe, treści wolno wykorzystywać wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody MVT MULTIINVESTMENT S.A.

V. Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu MVT MULTIINVESTMENT S.A. z siedzibą pod adresem ul. Solec 81b lok. A-51 , 00-382 Warszawa
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
   w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień
   i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub
  w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

VI. Środki zabezpieczające dane

Informacje przekazywane przez naszych użytkowników są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Jednocześnie jeśli serwis wymaga rejestracji, zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobą trzecim oraz stosowania opcji "wyloguj" się po zakończeniu korzystania z serwisu.

VII. Zmiany w polityce prywatności

W stopce serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności.

VIII. Kontakt

Pytania i uwagi odnośnie zasad Polityki Prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować ma adres: biuro@multiinvestment.pl, lub pisemnie na adres MVT MULTIINVESTMENT S.A, ul. Solec 81b lok. A-51 , 00-382 Warszawa .

Jesteśmy członkiem:

tel: 42 680 08 81 mail:
Wszystkie prawa zastrzeżone MVT MultiInvestment S.A.
93-480 Łódź, ul. Zenitowa 9
Agencja Interaktywna - DHT-IT